-7%

Nước uống đóng ly tổng hợp

Nước uống đóng ly BMS 110ml (60 ly/thùng)

130,000 
-7%

Nước uống đóng ly tổng hợp

Nước uống đóng ly BMS 160ml (48 ly/thùng)

140,000 
-12%

Nước uống đóng ly tổng hợp

Nước uống đóng ly BMS 230ml (48 ly/thùng)

150,000 
-12%

Nước uống đóng ly tổng hợp

Nước uống đóng ly TOP 230ml (48 ly/thùng)

150,000 
-7%

Nước uống đóng ly tổng hợp

Nước uống đóng ly TOP 160ml (48 ly/thùng)

140,000 
-7%

Nước uống đóng ly tổng hợp

Nước uống đóng ly TOP 110ml (60 ly/thùng)

130,000 
-7%

Nước uống đóng ly tổng hợp

Nước uống đóng ly WAMI 110ml (60 ly/thùng)

140,000 
-6%

Nước uống đóng ly tổng hợp

Nước uống đóng ly WAMI 160ml (48 ly/thùng)

150,000 
-11%

Nước uống đóng ly tổng hợp

Nước uống đóng ly WAMI 230ml (48 ly/thùng)

160,000 
-9%

Nước khoáng thiên nhiên Vĩnh Hảo

Nước khoáng thiên nhiên Vivant 5L (04 bình/thùng)

105,000 
-11%
2,490,000 
-17%

Phụ kiện & sản phẩm bổ trợ khác

Cây nước nóng lạnh (Máy nước nóng lạnh) Fujie WD1105E

1,490,000 
-14%

Phụ kiện & sản phẩm bổ trợ khác

Cây nước nóng lạnh (Máy nước nóng lạnh) Coex CW-7112

2,490,000 
-14%
3,200,000 
-9%

Nước khoáng thiên nhiên Vĩnh Hảo

Nước khoáng Vivant Đỏ 555ml (28 chai/thùng)

98,000 
-17%

Nước uống đóng bình & chai tổng hợp khác

Nước uống đóng bình SAPAL 20 lít – úp máy

25,000 
-17%

Nước uống đóng bình & chai tổng hợp khác

Nước uống đóng bình SAPAL 20 lít – có vòi

25,000 
-7%

Nước uống đóng bình & chai tổng hợp khác

Nước khoáng có gas Volvic 1.500ml (12 chai/thùng)

810,000 
-7%

Nước uống đóng bình & chai tổng hợp khác

Nước khoáng có gas Volvic 500ml (24 chai/thùng)

770,000 
-5%

Nước uống đóng bình & chai tổng hợp khác

Nước khoáng có gas Perrier 750ml (12 chai thuỷ tinh/thùng)

880,000 
-6%

Nước uống đóng bình & chai tổng hợp khác

Nước khoáng có gas Perrier 330ml (24 chai thuỷ tinh/thùng) 

740,000 
-6%

Nước uống đóng bình & chai tổng hợp khác

Nước khoáng có gas Perrier 250ml (30 lon/thùng) 

830,000 
-18%
165,000 
-11%

Nước uống đóng bình & chai tổng hợp khác

Nước khoáng nhập khẩu Evian 1.500ml (12 chai nhựa/thùng)

790,000 
-11%

Nước uống đóng bình & chai tổng hợp khác

Nước khoáng nhập khẩu Evian 1.250ml (12 chai nhựa/thùng)

779,000 
-16%

Nước uống đóng bình & chai tổng hợp khác

Nước khoáng nhập khẩu Evian 750ml (12 chai nhựa/thùng)

530,000 
-12%

Nước uống đóng bình & chai tổng hợp khác

Nước khoáng nhập khẩu Evian 500ml (24 chai nhựa/thùng)

750,000 
-14%

Nước uống đóng bình & chai tổng hợp khác

Nước khoáng nhập khẩu Evian 330ml (24 chai nhựa/thùng)

630,000 
-7%

Phụ kiện & sản phẩm bổ trợ khác

Máy lọc nước RO nóng lạnh Sunhouse SHR76210CK 10 lõi

7,890,000 
-11%

Phụ kiện & sản phẩm bổ trợ khác

Máy lọc nước Kangaroo KG99A VTU KG

5,790,000 
-17%

Nước uống đóng bình & chai tổng hợp khác

Nước uống đóng chai Number 1 thể tích 500ml (12 chai/lốc)

25,000 
-11%

Nước uống đóng bình & chai tổng hợp khác

Nước uống đóng chai Number 1 thể tích 500ml (24 chai/thùng)

49,000 
-6%
170,000 
-13%
4,900,000 
-24%
2,720,000 
-11%
1,779,000 
-17%
1,290,000 
-9%
4,250,000 
-18%
1,550,000 
-8%

Phụ kiện & sản phẩm bổ trợ khác

Cây nước nóng lạnh – Máy nóng lạnh Kangaroo KG34H

3,600,000 
-24%
2,720,000 
-7%
63,000 
-17%
750,000 
-20%
600,000 
-22%
-17%
290,000 
-12%
850,000 
-34%

Phụ kiện & sản phẩm bổ trợ khác

Máy Nước Nóng Mini Để Bàn Gia Đình 220V

590,000 
-36%

Phụ kiện & sản phẩm bổ trợ khác

Máy nước nóng tại vòi, Máy làm nóng nước trực tiếp

579,000 
-11%

Nước khoáng thiên nhiên Lavie

Nước khoáng LAVIE Prestige 700ml

98,000 

Nước uống đóng bình & chai tổng hợp khác

Nước tinh khiết H2O 19 lít – Bình có vòi

30,000 

Nước khoáng thiên nhiên Vĩnh Hảo

Nước khoáng Vĩnh Hảo bình 19 lít – úp máy

68,000 

Nước khoáng thiên nhiên Vĩnh Hảo

Nước khoáng Vĩnh Hảo bình 19 lít – có vòi

68,000 
-3%
160,000 
-10%

Nước khoáng thiên nhiên Vĩnh Hảo

Nước khoáng Vivant Xanh 500ml (24 chai/thùng)

95,000 
-7%

Nước khoáng thiên nhiên Vĩnh Hảo

Nước khoáng Vĩnh Hảo có gas 500ml (24 chai/thùng)

140,000 
-5%

Nước khoáng thiên nhiên Vĩnh Hảo

Nước khoáng Vĩnh Hảo không gas 5 lít (04 bình/thùng)

90,000 
-5%

Nước khoáng thiên nhiên Vĩnh Hảo

Nước khoáng Vĩnh Hảo không gas 1.500ml (12 chai/thùng)

90,000 
-6%

Nước khoáng thiên nhiên Vĩnh Hảo

Nước khoáng Vĩnh Hảo không gas 350ml (24 chai/thùng)

80,000 

Nước uống ion kiềm alkaline I-on Gold

Nước uống ion kiềm alkaline I-on Gold thùng 1.000ml

105,000 

Nước uống ion kiềm alkaline I-on Gold

Nước uống ion kiềm alkaline I-on Gold thùng 500ml

105,000 

Nước uống ion kiềm alkaline I-on Gold

Nước uống ion kiềm alkaline I-on Gold thùng 350ml

95,000 

Nước uống ion kiềm alkaline I-on Gold

Nước uống ion kiềm alkaline I-on Gold thùng 250ml

85,000 

Nước uống ion kiềm alkaline Fujiwa

Nước uống ion kiềm alkaline FUJIWA thùng 1250ml

150,000 

Nước uống ion kiềm alkaline Fujiwa

Nước uống ion kiềm alkaline FUJIWA thùng 680ml

180,000 

Nước uống ion kiềm alkaline Fujiwa

Nước uống ion kiềm alkaline FUJIWA thùng 450ml

145,000 

Nước uống ion kiềm alkaline Fujiwa

Nước uống ion kiềm alkaline FUJIWA thùng 300ml

130,000 
-9%

Nước khoáng thiên nhiên Vĩnh Hảo

Nước tinh khiết Vihawa bình 19 lít – có vòi

50,000 
-12%

Nước uống ion kiềm alkaline Fujiwa

Nước uống ion kiềm alkaline FUJIWA bình 19 lít

75,000 
-7%
63,000 
138,000 

Nước uống ion kiềm alkaline I-on Life

Nước uống ion kiềm alkaline I-ON LIFE 1.250ml (12 chai/thùng)

128,000 

Nước uống ion kiềm alkaline I-on Life

Nước uống ion kiềm alkaline I-ON LIFE 450ml (24 chai/thùng)

128,000 
60,000 
-5%
90,000 
-5%

Nước uống hoàn lưu khoáng Satori

Nước uống hoàn lưu khoáng SATORI 500ml (24 chai/thùng)

90,000 
-6%

Nước uống hoàn lưu khoáng Satori

Nước uống hoàn lưu khoáng SATORI 350ml (24 chai/thùng)

80,000 
-9%
50,000 
-9%
50,000 

Nước uống tinh khiết Sapuwa

Nước uống SAPUWA 5 lít (4 bình/thùng)

95,000 

Nước uống tinh khiết Sapuwa

Nước uống SAPUWA 1.500ml (12 chai/thùng)

95,000 

Nước uống tinh khiết Sapuwa

Nước uống SAPUWA 500ml (24 chai/thùng)

95,000 

Nước uống tinh khiết Sapuwa

Nước tinh khiết SAPUWA thùng 330ml

80,000 

Nước uống tinh khiết Sapuwa

Nước uống SAPUWA bình 19 lít – có vòi

60,000 

Nước uống tinh khiết Sapuwa

Nước uống SAPUWA bình 19 lít – úp máy

60,000 

Nước uống đóng bình & chai tổng hợp khác

Nước tinh khiết H2O 19 lít – Bình úp máy

30,000 

Nước uống đóng bình & chai tổng hợp khác

Nước tinh khiết H2O-ViP 19 lít – Bình úp máy

50,000 
-40%

Phụ kiện & sản phẩm bổ trợ khác

Chân kệ hợp kim nhôm loại 1 để bình nước uống 20L

90,000 
-24%

Phụ kiện & sản phẩm bổ trợ khác

Chân kệ Inox loại 1 để bình nước uống 20L

190,000 
-12%

Phụ kiện & sản phẩm bổ trợ khác

Chân kệ để nước 20L bằng gỗ cao cấp loại 2

370,000 
-9%

Phụ kiện & sản phẩm bổ trợ khác

Chân kệ để nước 20L bằng gỗ cao cấp loại 1

490,000 
60,000 
-5%

Nước uống đóng chai Dasani

Nước khoáng Dasani 1000ml

90,000 
Công ty chúng tôi luôn cam kết phục vụ khách hàng một cách tốt nhất:

– Giao hàng tận nơi trong thời gian ngắn nhất,
– Thanh toán linh hoạt bằng nhiều phương tiện: thẻ Visa/Master Card, Chuyển khoản, Zalo pay, ví điện tử Momo, Payoo,..
– Nước uống luôn có đầy đủ kết quả xét nghiệm và giấy chứng nhận ATVSTP
– Hàng hoá không đúng quy cách, chủng loại & chất lượng như cam kết chúng tôi sẽ tiền hành đổi hoặc trả lại miễn phí 100% kèm theo chính sách hỗ trợ hợp lý
– Nhân viên giao hàng luôn sạch sẽ, lịch sự, ân cần & chuyên nghiệp.

NHẬN XÉT - ĐÁNH GIÁ CỦA KHÁCH HÀNG VỀ CHÚNG TÔI

Nguyễn Văn An

Nước uống ngọt tự nhiên, bình thiết kế đẹp, rất chất lượng, sẽ ủng hộ shop nhiều lần

Lê Văn Tài

Sản phẩm rất chất lượng, chai nhựa chắc chắn, giao hàng nhanh, tận tình. Rất hài lòng về chất lượng dịch vụ và sản phẩm

Mai Thị Quế Chi

Kệ nước rất chắc chắn, thiết kế sang trọng, chịu lực tốt và bền. Tôi rất ưng ý, sẽ giới thiệu bạn bè sử dụng ủng hộ