Tag Archives: bảo vệ tài nguyên

Hãy chung tay bảo vệ tài nguyên nước là bảo vệ cuộc sống của chính chúng ta!

Bảo vệ tài nguyên nước là bảo vệ cuộc sống của chính chúng ta Nước có vai trò quan trọng đối với con người và muôn loài, là nguồn gốc và quyết định sự sống. Nước tham gia vào cấu tạo cơ thể, khoảng 60 -70% trọng lượng cơ thể con người là nước, khi […]

Điện thoại
0948133577
c7d9665d8eb0e9609d851b1d14b728be89db3ec1
icons8-exercise-96 challenges-icon chat-active-icon